Lätt akutbesök

Vi har dagligen 2-3 tider för lätt akutbesök. Ni kan boka lätt akutbesök på samma dag eller följande dag genom att ringa följande nummer 042162828
mellan kl. 11-12 måndag till torsdag.