Firas Shkair

Dr.Firas Shkair

Specialist inom barn- och ungdomsmedicin

 

Har en stor erfarenhet och en bred kompetens
inom Barn- och ungdomsmedicin sedan 1996.

 

Jobbade tidigare på Barn- och ungdomssjukhuset
i Lund samt Barnkliniken i Helsingborg.