Kostnadsfritt läkarbesök

Mottagningen drivs på uppdrag av Region Skåne
och ansluten till Försäkringskassan.

 

Barnläkarbesöket är kostnadsfritt

för barn från födelse tills att de fyller 18 år