Kostnadsfritt läkarbesök

Mottagningen drivs på uppdrag av Region Skåne
och ansluten till Försäkringskassan.

 

Barnläkarbesöket är kostnadsfritt

för barn från födelse tills att de fyller 18 år

 

Uteblivet besök debiteras med dubbeltaxa på 600 kr.